Pjn Resort AB
Verksamheten innefattar Parkvillan - malt, mat & rum, mitt i Åre.